Georges Vercruysse (1910-1986)
beeldhouwer
75 jaar
 

foto man

geboren Antwerpen 1910
overleden Veurne 1986

Beschrijving

Studeerde aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Belangrijke tentoonstellingen in de meeste landen van Europa. Eveneens in de U.S.A. (Washington, Philadelphia) en Japan in groepsverband. Lid van talrijke kunstkringen. Ridder in de kroonorde.

Begon reeds van zijn 12e jaar af te beeldhouwen. Pas 14 jaar ging hij naar de Akademie voor Schoone Kunsten te Antwerpen. Na al die klassen te hebben geeindigd zette hij zijn kunststudies voort aan het Hooger Instituut. Hij verliet in 1932 de instelling en werkte sedertdien onafgebroeken voort. Hij werd alsdan in verschillende gekende kunstkringen als lid opgenomen; exposeerde in binnen- en buitenland zooals te Chicago, Philadelphia, Moskou, Leningrad, Milaan en Brighton. Nam deel aan het "Lentesalon", "La Gravure Original Belge" te Brussel, aan de jaarlijksche te Doornik en verder aan het vierjaarlijksch Salon te Antwerpen (1934) en te Gent (1937). Vercruysse is een zeer persoonlijk kunstenaar. Zijn zeer talrijke en uiterst gevoelige teekeningen, etsen en beelden getuigen van technische vaardigheid en wetenschappelijke onderlegdheid. Thans is hij leeraar aan de Akademie voor Schoone Kunsten te Boom.

Copyright © 2020, Marc Verlinden